Katedra Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką

Kierownik katedry
prof. dr hab.
Zbigniew Adamiak

Dane kontaktowe

  • 523-37-30