Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką

Kierownik katedry
prof. dr hab., prof. zw.
Tomasz Janowski

Dane kontaktowe

  • 523-38-96, 523-34-97