Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

ANALITYKA I BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE ŻYWNOŚCI - Fakultet

Przedmiot fakultatywny, obejmujący 5 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń.

Przewidziany do realizacji w semestrze zimowym (11), ze Studentami VI Roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Miejsce realizacji przedmiotu: Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z praktyczną praca amalityczną i diagnostyczną w specjalistycznych laboratoriach mikrobiologicznych. Zakres przedmiotu obejmuje problematykę bezpieczeństwa i analityki mikrobiologicznej żywności, analizę instrumentalną w badaniach żywności, toksykologię żywności oraz nowoczesne metody badawcze jakości zdrowotnej żywności i obecnych w niej zagrożeń natury biologicznej. Część praktyczna obejmuje pobranie materiału do badań w terenie, zapoznanie się z techniką PCR, testami ELISA, przeprowadzanie testów biologicznych w warunkach in vivo oraz omówienie zagadnień z projektowania molekularnego i bioinformatyki.

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu:
dr n.wet. Beata Wysok

bea_wysok@wp.pl

dr n. wet. Agnieszka Wiszniewska-Łaszczych
e-mail: aga@uwm.edu.pl