Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

DIAGNOSTYKA ZAGROŻEŃ BIOLOGICZNYCH W ŻYWNOŚCI

Przedmiot realizowany na kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia w Medycynie Weterynarynej, w semestrze 3 studiów II stopnia.

Studenci uczestniczący w zajęciach znają i potrafią samodzielnie wykrywać i identyfikować drobnoustroje chorobotwórcze zgodnie z obowiązującymi normami ISO.  W ramach wykładów i ćwiczeń omawiane są  metody monitoringu zagrożeń biologicznych w żywności. Studenci zapoznają się z technikami biologii molekularnej, wykorzystaniem szybkich metod diagnostycznych czy zastosowaniem prób biologicznych.

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:

dr n. wet.  Beata Wysok

e-mail: bea_wysok@wp.pl