Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

HIGIENA SUROWCÓW AKWAKULTURY - Fakultet

Status przedmiotu: fakultatywny

Higiena surowców akwakultury to dział obejmujący pozyskiwanie ryb morskich i słodkowodnych oraz skorupiaków i mięczaków a także ich transport, magazynowanie oraz badanie laboratoryjne i ocenę sanitarno weterynaryjną.

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy w charakterze urzędowego lekarza weterynarii bądź prywatnego lekarza weterynarii, pełniącego nadzór sanitarno-weterynaryjny nad pozyskiwaniem, transportem, przechowywaniem oraz badaniem sanitarno-weterynaryjnym surowców akwakultury. A także zapoznanie się z systemami zapewniania jakości i bezpieczeństwa surowców akwakultury, ustawodawstwem weterynaryjnym dotyczącym pozyskiwania i obrotu surowców akwakultury oraz metodami badań i ich oceną.

Nauczanie przedmiotu realizowane jest w formie ćwiczeń audytoryjnych prowadzonych w formie seminaryjnej, rozpoczynającej się teoretycznym wprowadzeniem w zagadnienie z wykorzystaniem techniki multimedialnej; zajęć praktycznych,  ćwiczeń terenowych oraz pracy własnej studentów w oparciu o podaną literaturę.

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:
dr n. wet. Marta Pastuszczak-Frąk
e-mail: past@uwm.edu.pl