Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

ZATWIERDZANIE ZAKŁADÓW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO - Fakultet

Status przedmiotu: fakultatywny

Wymiar  zajęć: wykłady 5 godzin, ćwiczenia 10 godzin

Przewidziany do realizacji w semestrze zimowym (11), ze Studentami VI Roku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

 Miejsce realizacji przedmiotu: Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego.

Osoba odpowiedzialna za realizację przedmiotu:

dr n. wet. Agnieszka Wiszniewska-Łaszczych
aga@uwm.edu.pl