Afrykański pomór świń w Polsce

17 lutego br. Główny Lekarz Weterynarii otrzymał oficjalne wyniki badania laboratoryjnego potwierdzające znalezienie w badanej próbce materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). Przypadek dotyczy padłego dzika, a nie świń w gospodarstwie. Próbki zostały pobrane 13 lutego br. od padłego dzika, który został znaleziony w gminie Szudziałowo, ok. 900 m od granicy z Białorusią w ramach prowadzonego Programu Monitorowania ASF.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Aktualności ASF

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wyznaczenia obszaru zagrożenia afrykańskim pomorem świń

Konferencja prasowa
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby
18 lutego 2014 r.

Materiały szkoleniowe dla hodowców:

Materiały szkoleniowe dla lekarzy wet.:

BIOASEKURACJA w fedrmach i gospodarstwach - zasady dezynfekcji w zwalczaniu chorób zakaźnych:

Wybrane produkty biobójcze stosowane w higienie weterynaryjnejGaleria
Rejon zagrożony ASF