Ankieta- Akceptacja społeczna i postawy wobec karmy na bazie owadów wśród właścicieli psów w Polsce

Jadalne owady stanowią nową alternatywę dla substratów w hipoalergicznych karmach dla psów. Ich potencjał i wartości odżywcze można wykorzystać w opracowywaniu spersonalizowanych strategii żywieniowych. Poza obszarem zainteresowania przedsiębiorców pozostał mącznik młynarek, na bazie którego możliwe jest opracowanie hipoalergicznej karmy.
Celem projektu jest opracowanie receptury hipoalergicznej karmy na bazie mącznika młynarka dla psów, której działanie zostanie przetestowane pod kątem skuteczności redukcji objawów dietozależnych enteropatii. Inicjatywa ta umożliwi wprowadzenie bezpiecznej, skutecznej i innowacyjnej karmy, która może znaleźć szerokie grono odbiorców pośród lekarzy weterynarii, producentów karm i właścicieli psów.
 
W tworzeniu innowacji, szczególnie istotna dla nas jest opinia właścicieli psów na temat tworzonego rozwiązania. Państwa opinia jest dla nas wyjątkowo ważna z punktu widzenia późniejszego funkcjonowania wspomnianej karmy na rynku. Dlatego też, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udział w poniższej ankiecie, która pozwoli nam lepiej dopasować opracowywaną karmę do wymagań rynkowych.


https://tiny.pl/9kwj9

 

 
 
Bardzo dziękujemy za udział w ankiecie i poświęcony czas.
 
Z wyrazami szacunku
 
lek.wet. Remigiusz Gałęcki
Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz
Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie
 
mgr Paulina Pukin-Sowul
Katedra Finansów
Instytut Ekonomii i Finansów
Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie
 

Badania wsparte w ramach projektu „Lider XII” pt. „Opracowanie karmy na bazie białka owadziego dla zwierząt towarzyszących z dietozależnymi enteropatiami”; finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) (LIDER/5/0029/L-12/20/NCBR/2021).GaleriaBrak zdjęć.