Bioasekuracja w hodowli zwierząt, w przemyśle paszowym i spożywczym

Tadeusz Bakuła

"Bioasekuracja w hodowli zwierząt, w przemyśle paszowym i spożywczym"

Monografia przygotowana w ramach projektu pt.: „Budowa laboratorium analiz zagrożeń biologicznych i opracowanie metod bioseakuracji w hodowli zwierząt, przemyśle paszowym i przemyśle spożywczym” zrealizowanego przez Katedrę Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007–2013.

Książka w pdf.GaleriaBrak zdjęć.