Rekrutacja 2016

Jednolite studia magisterskie, 11 semestrów, stacjonarne

Nauczanie na kierunku WETERYNARIA obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty przedkliniczne, kliniczne oraz higieny żywności.

Absolwent otrzymuje tytuł lekarza weterynarii. Upoważnia on do leczenia zwierząt oraz do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.GaleriaBrak zdjęć.