SPRAWOZDANIE z przeprowadzonych w 2018 r. badań podstawowych

SPRAWOZDANIE

z przeprowadzonych w 2018 r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego,

pt.: „Badania nad źródłem zanieczyszczenia pasz przez GMO z uwzględnieniem problematyki dróg zanieczyszczeń możliwych i niemożliwych do uniknięcia”

Sprawozdanie:GaleriaBrak zdjęć.