Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Olsztynie

W dniu 2 kwietnia 2017 r,  w auli im. prof. K. Marliewicza na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie odbył się Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Weterynarii Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarsko Weterynaryjnej .

Podczas zjazdu absolwęci - lekarze weterynarii odebrali prawo wykonywana zawodu.

Zjazd dokonał wyboru Prezesa i członków Okręgowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej oraz organów Izby - Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej i jego zastępców, Sąd Lekarsko-Weterynaryjny, Komisja Rewizyjna dokonano również wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy Weterynarii.

Więcej informacji:GaleriaBrak zdjęć.