STUDENCKIE KOLO NAUKOWE TECHNIK OBRAZOWANIA W DIAGNOSTYCE CHORÓB MAŁYCH ZWIERZĄT

W  Katedrze Diagnostyki Klinicznej

działa 
STUDENCKIE KOLO NAUKOWE TECHNIK OBRAZOWANIA W DIAGNOSTYCE CHORÓB MAŁYCH ZWIERZĄT
 

https://www.facebook.com/kolotechnikobrazowania/

 Galeria