Toksykologia weterynaryjna - wybrane zagadnienia

Skrypt został przygotowany i wydany w ramach projektu pt. „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Publikacja została wydana w otwartym dostępie; poniżej znajduje się link do elektronicznej wersji skryptu.

Mamy nadzieję, że publikacja znajdzie czytelników i okaże się przydatna.GaleriaBrak zdjęć.