Uwga studenci II roku

Ze względu na sytuację epidemiologiczną rozpoczęcie realizacji zajęć w formie stacjonarnej, pierwotnie planowane na dzień 9.11.2020 r. , nastąpi w terminie późniejszym. Do tego czasu zajęcia będą kontynuowane w formie zdalnej. Wkrótce zostanie opublikowany zmieniony plan zajęć, na okres od 9.11.2020 r.  O nowym terminie rozpoczęcia realizacji zajęć stacjonarnych zostaniecie Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.GaleriaBrak zdjęć.