WikiVet to ogólnoświatowa baza wiedzy weterynaryjnej dostępnej on-line

WikiVet

to ogólnoświatowy projekt współpracy na rzecz rozwoju budowy weterynaryjnej bazy kompleksowej wiedzy  dostępnej on-line.

Celem jest, aby objąć całą treść nauczania.

Aby uzyskać dostęp do wszystkich treści na stronach WikiVet lub edycji wymagana jest rejestracja, która jest bezpłatna, w celu zapewnienia, że treści te są wykorzystywane tylko przez ludzi związanych z zawodu lekarza weterynarii.

Więcej:GaleriaBrak zdjęć.