Inne publikacje z kategorii:
"Lider XII "Opracowanie karmy na bazie białka owadziego dla zwierząt towarzyszących z dietozależnymi enteropatiami""

Inne publikacje tego autora

Zaproszenie dla producentów karm do wzięcia udziału w procesie składania ofert

Autor: Remigiusz Gałęcki
PDF | Drukuj | Poleć
Zaproszenie dla producentów karm do wzięcia udziału w procesie składania ofert

Szanowni Państwo,
 

w związku z realizacją projektu Lider XII „Opracowanie karmy na bazie białka owadziego dla zwierząt towarzyszących z dietozależnymi enteropatiami” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (nr umowy LIDER/5/0029/L-12/20/NCBR/2021). Zapraszamy do przedstawienia oferty (w tym terminu realizacji zamówienia i warunków płatności) na wyprodukowanie próbnych partii karmy na bazie białka mącznika młynarka.


Opis przedmiotu zamówienia: W ramach oferty należy wytworzyć 5 rodzajów karm na bazie zaproponowanych receptur karmowych zgodnych z wytycznymi FEDIAF. Dla każdej opracowanej receptury wytworzona zostanie partia 50 kg (łącznie 250kg). Żywe larwy mącznika młynarka należy pozyskać  z krajowych hodowli posiadających system bezpieczeństwa żywności HACCP, oraz spełniającej wymogi prawa weterynaryjnego z zakresu: bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252), ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 148, 285), dobrostanu zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, 1123) i pasz (Dz. U. z 2019 r. poz. 269). Przed przetworzeniem, owady należy utrzymać  bez paszy przez 72h w celu oczyszczenia przewodu pokarmowego z treści pokarmowej. Wykonać należy również oczyszczenie mechaniczne z pozostałości pasz, odchodów wylinek, martwych i przepoczwarzonych osobników. System Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie musi spełniać wymagania międzynarodowej normy EN ISO 9001 i systemu HACCP.

Warunki udziału w postępowaniu:

- Udokumentowane doświadczenie w tworzeniu produktów z mącznika młynarka.

- Doświadczona kadra techniczna do obsługi linii technologicznych służących do wytworzenia komponentów karmowych z larw owadów i wytworzenie karmy dla psów z opracowywanej receptury.

-Linia technologiczna umożliwiające kompleksowe przetworzenie owadów na mączkę wraz z separacją chityny i tłuszczu. Wspomniana linia do przetwarzania owadów będzie niezbędna do uzyskania komponentów z mącznika młynarka, które posłużą do wytworzenia karmy. Specjalna linia pozwoli na przetworzenie larw zgodnie z normami etycznymi, a także zapewni bezpieczeństwo komponentu.

- Linia technologiczna do wytworzenia karmy suchej dla psów. Wspomniany zasób podwykonawcy pozwoli na wytworzenie karmy zgodnie z opracowywaną recepturą. Linia technologiczna musi posiadać dodatkowo wdrożony system HACCP i inne systemy jakości, dzięki czemu inne czynniki oprócz badanego białka owadziego nie będą wpływać na wyniki doświadczeń.

Termin zakończenia składania ofert: data: 13.06.2022, godzina: 10.00

Przedstawione oferty należy przesłać elektronicznie na adres: remigiusz.galecki@uwm.edu.pl

Dane kontaktowe:
Remigiusz Gałęcki

Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Oczapowskiego 13, 10-719 Olsztyn

 

Twój komentarz

Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się lub dodaj komentarz bez logowania:

:
:
:
: