„Analiza efektywności dla ekologicznej uprawy zbóż, roślin warzywniczych i sadowniczych oraz hodowli zwierząt w porównaniu do uprawy konwencjonalnej.”

Opublikował/a: Tadeusz Bakuła - emeryt
PDF | Drukuj | Poleć

Informacja o rozpoczęciu badań finansowanych

przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

       Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie informuje, że we współpracy z Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie, a także Katedrą Agroekosystemów i Ogrodnictwa oraz Katedrą Technologii i Chemii Mięsa UWM w Olsztynie:

w roku 2022 rozpoczęła realizację projektu badawczego wspieranego przez MRiRW, pt. „Analiza efektywności dla ekologicznej uprawy zbóż, roślin warzywniczych i sadowniczych oraz hodowli zwierząt w porównaniu do uprawy konwencjonalnej.”

Numer umowy o dofinansowanie badań: decyzja DEJ.re.027.7.2022

Celem projektu jest:

ocena efektywności ekonomicznej tuczu ekologicznego rodzimych i importowanych ras/rodów kur w typie ogólnoużytkowym ciężkim

Do badania efektywności ekonomicznej ekologicznego chowu kurcząt rzeźnych wytypowano rasy rodzime - Karmazyn (Rhode Island Red, R -11) i Sussex (S – 66). Przy wyborze kurcząt szybko rosnących typu brojler (Ross 308) kierowano się dostępnością na rynku oraz powszechnym wykorzystaniem w praktyce. Natomiast wybrana linia kurcząt wolno rosnących Hubbard Redbro M jest stosunkowo często wykorzystywana również w Polsce w tuczu ekologicznym.

Opublikowanie wyników badań

planowane jest w terminie do 15 listopada 2022 r.

Wyniki zostaną udostępnione na stronie:

http://www.wet.uwm.edu.pl/aktualnosci

Wyniki badań w ramach projektu badawczego wspieranego finansowo przez MRiRW, pt. „Planowanie upraw roślin paszowych i optymalizacja produkcji ekologicznej pasz, w tym zasady ich przygotowania na poziomie gospodarstwa. Opracowanie przewodnika dobrych praktyk”, dostępne będą nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w danym sektorze lub podsektorze rolnym lub leśnym.

Kod tematu: 15.661.001-300

Twój komentarz

Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się lub dodaj komentarz bez logowania:

:
:
:
: