Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

O wydziale

 


STUDY VETERINARY MEDICINE IN OLSZTYN


AKTUALNOŚCI - STUDENCI:

AKTUALNOŚCI - PRACOWNICY:

REKRUTACJA na rok akad. 2024/2025  >>>>>

NOSTRYFIKACJA DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW >>>>>

BIURO KARIER UWM w OLSZTYNIE-oferty pracy >>>>>


Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Wydział Medycyny Weterynaryjnej jest jednym z 15 wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Został utworzony w 1967 roku. W związku z dynamicznym rozwojem kadry naukowo-dydaktycznej uzyskał prawo nadawania stopnia doktora nauk weterynaryjnych już w 1968 roku, a doktora habilitowanego w 1971 roku. Wydział posiada akredytację Europejskiego Stowarzyszenia Jednostek Prowadzących Kształcenie na Kierunku Weterynaria (EAEVE) oraz Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Wydział jest członkiem Konsorcjum Naukowego „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”, które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 2015-2019 w dziedzinie nauk weterynaryjnych. Aktywnosć naukowa Wydziału została wysoko oceniona w ewalucji dysycplin naukowych przeprowadzonej w 2022 roku, bowiem dysycplina weterynria uzyskała kategorię naukową A. W Global Ranking of Academic Subjects 2023 Wydział został sklasyfikowany w przedziale 101-150. Wydział posiada nowoczesną infrestrukturę dydaktyczną, badawczą i kliniczną. W jego skład  wchodzi 16 katedr oraz Poliklinika Weterynaryjna. Na Wydziale zatrudnionych jest 18 profesorów, 31 doktorów habilitowanych, w tym 23 zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni, 39 doktorów i 7 lekarzy weterynarii oraz 43 pracowników inżynieryjno-technicznych i administracyjnych. Kształcenie na kierunku weterynaria prowadzone na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie jest zgodnie z aktualnymi wymaganiami European System of Evaluation of Veterinary Training, aktami prawnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi, w tym Polską Ramą Kwalifikacji, gwarantując absolwentom otrzymanie rzetelnej i najnowszej wiedzy z zakresu nauk weterynaryjnych oraz zdobycie najwyższych umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu lekarza weterynarii zapewniających konkurencyjność na rynku pracy.


http://www.eaeve.org/fileadmin/templates/images/logo.jpgWydział Medycyny Weterynaryjnej posiada aprobację Europejskiego Stowarzyszenia Jednostek Prowadzących Kształcenie na Kierunku Weterynaria (European Association of Establishments for Veterinary Education – EAEVE) w zakresie zgodności procesu kształcenia na kierunku weterynaria ze standardami europejskimi  nieprzerwanie od 2005 roku.

W wyniku wizytacji Wydziału przez komisję ewaluacyjną EAEVE w 2022, Komitet Europejski ds. Kształcenia Weterynaryjnego (ECOVE) przyznał Wydziałowi akredytację do 2029 r.

                                 

W XXIII edycji Rankingu Szkół Wyższych "Perspektywy 2022"  kierunek WETERYNARIA realizowany na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie zajął II miejsce.

 


W ewalucji dysycyplin naukowych obejmującej lata 2017-2021 dysyplina weterynria, w ramach której prowadzone są badania naukowe na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej uzyskała kategorię A. Wiecej informacji ...


Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM jest członkiem Konsorcjum Naukowego „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”, które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego  na lata 2015-2019 w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauk weterynaryjnych.

Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące to flagowe jednostki polskiej nauki. Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM jest pierwszym wydziałem Ubiwersytetu, który znalazł się w konsorcjum o statusie KNOW.

W skład konsorcjum Naukowego „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”, oprócz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, weszły: Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.
 


REGIONALNA INCJATYWA DOSKONAŁOŚCI W DYSCYPLINIE WETERYNARIA

Dofinansowano ze środków Ministra Nauki w ramach Programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości


 

Lokalna Komisja Etyczna

 

            

           Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

 

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie