Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

O wydziale

INFORMACJE O COVID-19

Bezpłatna opieka weterynaryjna dla zwierząt z Ukrainy

Kliniki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie oferują bezpłatne leczenie zwierząt, które wraz z osobami uciekających przed wojną w Ukrainie przybyły do naszego do kraju po 24.02.2022 r.

Oferta pomocy obejmuje również zwierzęta przywiezione z obszaru objętego wojną i  przebywające w schroniskach i domach tymczasowych, jednakże w tym przypadku uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z klinikami Wydziału, o ile stan zwierzęcia nie wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej.

Безкоштовна ветеринарна допомога тваринам з України

Клініки Факультету ветеринарної медицини UWM в Ольштині пропонують безкоштовне лікування тварин, які разом з людьми врятувалися від війни в Україні і потрапили до нашої країни після 24 лютого 2022 року.

AKTUALNOŚCI - STUDENCI:

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 8 czerwca 2022 roku Komitet Europejski ds. Kształcenia Weterynaryjnego (ECOVE) zdecydował o przyznaniu naszemu Wydziałowi akredytacji europejskiej w zakresie kształcenia na kierunku weterynaria.

Jeszcze raz dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie Wydziału do wizytacji.

Kolegium Dziekańskie

 

AKTUALNOŚCI - PRACOWNICY:

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 8 czerwca 2022 roku Komitet Europejski ds. Kształcenia Weterynaryjnego (ECOVE) zdecydował o przyznaniu naszemu Wydziałowi akredytacji europejskiej w zakresie kształcenia na kierunku weterynaria.

Jeszcze raz dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie Wydziału do wizytacji.

Kolegium Dziekańskie


Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Wydział Medycyny Weterynaryjnej jest jednym z 16 wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Został utworzony w 1967 roku. W związku z dynamicznym rozwojem kadry naukowo-dydaktycznej uzyskał prawo nadawania stopnia doktora nauk weterynaryjnych już w 1968 roku, a doktora habilitowanego w 1971 roku. Wydział posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej i aprobację europejską EAEVE. Wydział jest członkiem Konsorcjum Naukowego „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”, które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego  na lata 2015-2019 w dziedzinie nauk weterynaryjnych. Wydział posiada nowoczesną infrestrukturę dydaktyczną, badawczą i kliniczną. W jego skład  wchodzi 16 katedr oraz Poliklinika Weterynaryjna. Na Wydziale zatrudnionych jest 19 profesorów, 24 doktorów habilitowanych, w tym 15 zatrudnionych na stanowisku profesora uczelni, 44 doktorów i 4 lekarzy weterynarii oraz 41 pracowników inżynieryjno-technicznych i administracyjnych. Kształcenie na kierunku weterynaria prowadzone na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie jest zgodnie z aktualnymi wymaganiami European System of Evaluation of Veterinary Training, aktami prawnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi, w tym Polską Ramą Kwalifikacji, gwarantując absolwentom otrzymanie rzetelnej i najnowszej wiedzy z zakresu nauk weterynaryjnych oraz zdobycie najwyższych umiejętności i kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu lekarza weterynarii zapewniających konkurencyjność na rynku pracy.


http://www.eaeve.org/fileadmin/templates/images/logo.jpgWydział Medycyny Weterynaryjnej posiada aprobację Europejskiego Stowarzyszenia Jednostek Prowadzących Kształcenie na Kierunku Weterynaria (European Association of Establishments for Veterinary Education – EAEVE) w zakresie zgodności procesu kształcenia na kierunku weterynaria ze standardami europejskimi  nieprzerwanie od 2005 roku.

W wyniku wizytacji Wydziału przez komisję ewaluacyjną EAEVE w 2022, Komitet Europejski ds. Kształcenia Weterynaryjnego (ECOVE) przyznał Wydziałowi akredytację do 2029 r.


ranking kierunków studiów

W XXIII edycji Rankingu Szkół Wyższych "Perspektywy 2022"  kierunek WETERYNARIA realizowany na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie zajął II miejsce.

 


Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM jest członkiem Konsorcjum Naukowego „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”, które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego  na lata 2015-2019 w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauk weterynaryjnych.

Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące to flagowe jednostki polskiej nauki. Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM jest pierwszym wydziałem Ubiwersytetu, który znalazł się w konsorcjum o statusie KNOW.

W skład konsorcjum Naukowego „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”, oprócz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, weszły: Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.
 


REGIONALNA INCJATYWA DOSKONAŁOŚCI W DYSCYPLINIE WETERYNARIA


 

Lokalna Komisja Etyczna

 

            

           Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie