O wydziale - Władze i Gremia

Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

 

Dziekan
prof. dr hab. Bogdan Lewczuk
tel. 89 523 39 93
e-mail: lewczukb@uwm.edu.pl

 

 

Prodziekan ds. rozwoju Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Prof.dr hab. Agata Bancerz-Kisiel
tel. 89 523 34 40
e-mail: a.bancerz-kisiel@uwm.edu.pl

 


Prodziekan ds. studiów
Prof. dr hab. Przemysław Sobiech
tel. 89 523 34 40
e-mail: psobiech@uwm.edu.pl
Przyjmuje studentów
w poniedziałki i środy w godz. 10.00 - 11.00 
w czwartki w godz.9.00 - 10.00


 

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY WETERYNARIA
prof. dr hab. Tomasz Maślanka
tel. 89 523 39 93
e-mail: tomasz.maslanka@uwm.edu.pl

 

 

ZASTĘPCA  PRZEWODNICZĄCEGO
RADY NAUKOWEJ DYSCYPLINY WETERYNARIA
prof. dr hab.Krzysztof Wąsowicz
tel. 89 523 39 93
e-mail: wasowicz@uwm.edu.pl

                        

Rada Naukowa Dyscypliny Weterynaria:

 1. Prof. dr hab. Tomasz Maślanka – przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Agata Bancerz-Kisiel
 3. Prof. dr hab. Jarosław Całka
 4. Prof. dr hab. Magdalena Gajęcka
 5. Prof. dr  hab. Sławomir Gonkowski
 6. Prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
 7. Prof. dr  hab. Jerzy Kaleczyc
 8. Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk
 9. Prof. dr hab. Aleksandra Platt-Samoraj
 10. Prof. dr  hab. Andrzej Pomianowski
 11. Prof. dr hab. Andrzej Rychlik
 12. Prof. dr hab. Przemysław Sobiech
 13. Prof. dr  hab. Rajmund Sokół
 14. Prof. dr hab. Tomasz Stenzel
 15. Prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz
 16. Dr hab. Wojciech Barański, prof. UWM
 17. Dr hab. Michał Gesek, prof. UWM
 18. Dr hab. Iwona Otrocka-Domagała, prof. UWM
 19. Dr hab. Piotr Podlasz, prof. UWM
 20. Dr hab. Piotr Socha, prof. UWM
 21. Dr hab. Joanna Wojtacka, prof. UWM
 22. Dr hab. Roman Wójcik, prof. UWM
 23. Dr hab. Beata Wysok, prof. UWM
 24. Dr hab. Michał Załęcki, prof. UWM
 25. Dr hab. Yauheni Zhalniarovich, prof. UWM
 26. Dr hab. Łukasz Zielonka, prof. UWM
 27. Dr hab. Piotr Holak, prof. UWM
 28. Dr hab. Joanna Małaczewska, prof. UWM

 

 

 

Emerytowani profesorowie Wydziału:


Prof. dr hab. Maciej Gajęcki

Prof. dr hab. Tomasz Janowski

Dr hab. Andrzej Kowalski, prof. UWM

Prof. dr hab. Zygmunt Kuleta

Prof. dr hab. Mirosław Łakomy

Prof. dr hab. Franciszek Przała

Prof. dr hab. Barbara Przybylska-Gornowicz

Prof. dr hab. Konstanty Romaniuk

Dr hab. Mieczysław Radkowski, prof. UWM

Prof. dr hab. Tadeusz Rotkiewicz

Dr hab. Jan Siemionek, prof. UWM

Prof. dr hab. Józef Szarek

Prof dr hab. Joanna Szteyn

Prof. dr hab. Jan Uradziński

Prof. dr hab. Arkadiusz Zasadowski