O wydziale - Władze i Gremia

Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

 

Dziekan
prof. dr hab. Bogdan Lewczuk
tel. 89 523 39 93
e-mail: lewczukb@uwm.edu.pl

 

 

Prodziekan ds. rozwoju Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Dr hab. Agata Bancerz-Kisiel, prof. UWM
tel. 89 523 34 40
e-mail: a.bancerz-kisiel@uwm.edu.pl

 


Prodziekan ds. studiów
Prof. dr hab. Przemysław Sobiech
tel. 89 523 34 40
e-mail: psobiech@uwm.edu.pl
Przyjmuje studentów
w poniedziałki i środy w godz. 10.00 - 11.00 
w czwartki w godz.9.00 - 10.00


 

 

PRZEWODNICZĄCY
DYSCYPLINY NAUKOWEJ WETERYNARIA
prof. dr hab. Tomasz Maślanka
tel. 89 523 39 93
e-mail: tomasz.maslanka@uwm.edu.pl

 

 

ZASTĘPCA  PRZEWODNICZĄCEGO
DYSCYPLINY NAUKOWEJ WETERYNARIA
prof. dr hab.Krzysztof Wąsowicz
tel. 89 523 39 93
e-mail: wasowicz@uwm.edu.pl

                        

Rada Naukowa Dyscypliny Weterynaria:

 1. Prof. dr hab. Tomasz Maślanka – przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Jarosław Całka
 3. Prof. dr hab. Magdalena Gajęcka
 4. Prof. dr  hab. Sławomir Gonkowski
 5. Prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
 6. Prof. dr  hab. Jerzy Kaleczyc
 7. Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk
 8. Prof. dr hab. Aleksandra Platt-Samoraj
 9. Prof. dr  hab. Andrzej Pomianowski
 10. Prof. dr hab. Andrzej Rychlik
 11. Prof. dr hab. Przemysław Sobiech
 12. Prof. dr  hab. Rajmund Sokół
 13. Prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz
 14. Dr hab. Agata Bancerz-Kisiel, prof. UWM
 15. Dr hab. Wojciech Barański, prof. UWM
 16. Dr hab. Michał Gesek, prof. UWM
 17. Dr hab. Iwona Otrocka-Domagała, prof. UWM
 18. Dr hab. Piotr Podlasz, prof. UWM
 19. Dr hab. Piotr Socha, prof. UWM
 20. Dr hab. Tomasz Stenzel, prof. UWM
 21. Dr hab. Joanna Wojtacka, prof. UWM
 22. Dr hab. Roman Wójcik, prof. UWM
 23. Dr hab. Beata Wysok, prof. UWM
 24. Dr hab. Michał Załęcki, prof. UWM
 25. Dr hab. Yauheni Zhalniarovich, prof. UWM
 26. Dr hab. Łukasz Zielonka, prof. UWM
 27. Dr hab. Piotr Holak
 28. Dr hab. Joanna Małaczewska

 

 

 

Emerytowani profesorowie Wydziału:


Prof. dr hab. Maciej Gajęcki

Prof. dr hab. Tomasz Janowski

Dr hab. Andrzej Kowalski, prof. UWM

Prof. dr hab. Zygmunt Kuleta

Prof. dr hab. Mirosław Łakomy

Prof. dr hab. Franciszek Przała

Prof. dr hab. Barbara Przybylska-Gornowicz

Prof. dr hab. Konstanty Romaniuk

Dr hab. Mieczysław Radkowski, prof. UWM

Prof. dr hab. Tadeusz Rotkiewicz

Dr hab. Zofia Rotkiewicz, prof. UWM

Dr hab. Jan Siemionek, prof. UWM

Prof. dr hab. Józef Szarek

Prof dr hab. Joanna Szteyn

Prof. dr hab. Jan Uradziński

Prof. dr hab. Arkadiusz Zasadowski