O wydziale - Kadra

Katedra Anatomii Patologicznej

dr Gesek Michał
lek wet. Mikiewicz Mateusz
dr Otrocka-Domagała (p.o.) Iwona
Pawlik Marek
dr Paździor-Czapula Katarzyna

Katedra Anatomii Zwierząt

dr Dudek Agnieszka
dr Franke-Radowiecka Amelia
prof. dr hab., prof. zw. Kaleczyc Jerzy
Kasica Natalia
dr Klimczuk Magdalena
mgr inż. Mańka Barbara
Nowik Natalia
mgr inż. Penkowski Aleksander
dr hab. Pidsudko Zenon
dr hab., prof. UWM Sienkiewicz Waldemar
dr Załęcki Michał

Katedra Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką

prof. dr hab. Adamiak Zbigniew
Banach Elżbieta
dr n. wet. Głodek Joanna
dr hab. Holak Piotr
mgr Jałyńska Magdalena
dr Jałyński Marek
dr hab., prof. UWM Lew Marcin
dr Mieszkowska Marta
Mordwa Krzysztof
lek wet. Peczyński Zdzisław
lek wet. Przeworski Adam
lek wet. Tobolska Angelika
dr Zhalniarovich Yauheni

Katedra Chorób Ptaków

dr Dziewulska Daria
Jankowski Marek
prof. dr hab., prof. zw. Koncicki Andrzej
dr hab., prof. UWM Stenzel Tomasz
Sztorc Jacek
dr Śmiałek Marcin

Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką

lek wet. Bocheńska Aneta
mgr inż. Krystkiewicz Wioletta
dr Kwiatkowska Miłosława
Lapeusz Andrzej
dr Lew Sylwia
lek wet. Monowid Tomasz
dr hab., prof. UWM Pomianowski Andrzej
dr Radwińska Justyna
Rejszel Teresa
dr Snarska Anna
prof. dr hab. Sobiech Przemysław
dr Stopyra Artur
dr Żarczyńska Katarzyna

Katedra Diagnostyki Klinicznej

dr Kander Małgorzata
mgr inż. Krysiak Barbara
dr Nieradka Renata
dr Nowicki Marcin
dr hab., prof. UWM Rychlik Andrzej

Katedra Histologii i Embriologii

lek wet. Koncicka Anna
prof. dr hab., prof. zw. Lewczuk Bogdan
dr Prusik Magdalena
prof. dr hab., prof. zw. Przybylska-Gornowicz Barbara
mgr inż. Targońska Krystyna
dr Ziółkowska Natalia

Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej

dr hab. Małaczewska Joanna
prof. dr hab., prof. zw. Siwicki Andrzej
mgr Szczucińska Ewa
dr Tykałowski Bartłomiej
dr hab. Wójcik Roman
mgr Zembrzuska Monika

Katedra Parazytologii i Chorób Inwazyjnych

lek wet. Gałęcki Remigiusz
Koziatek Sylwia
dr Michalczyk Maria
dr hab. Michalski Mirosław Mariusz
dr Raś-Noryńska Małgorzata
dr hab., prof. UWM Sokół Rajmund

Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji

dr Babińska Izabella
dr Chmielewska-Krzesińska Małgorzata
mgr inż. Dublan Krystyna
dr Podlasz Piotr
mgr Wesołowska Beata
prof. dr hab. Wąsowicz Krzysztof

Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz

dr hab. Bakuła Tadeusz
dr Baranowski Mirosław
inż. Barasińska Marzena
dr n. wet. Dąbrowski Michał
prof. dr hab. Gajęcka Magdalena
lek wet. Genne Anna
dr Jakimiuk Ewa
dr hab. Obremski Kazimierz
lek wet. Rykaczewska Anna
dr hab. Zielonka Łukasz

Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką

dr hab. Barański Wojciech
mgr inż. Cieślar Krystyna
Czyszek Andrzej
dr Domosławska Anna
mgr Dąbrowska Małgorzata
prof. dr hab., prof. zw. Janowski Tomasz
dr Jurczak Andrzej
dr Podhalicz-Dzięgielewska Małgorzata
dr Rapacz-Leonard Anna
prof. dr hab. Raś Andrzej
dr Rudowska Małgorzata
dr Socha Piotr
prof. dr hab., prof. zw. Zduńczyk Sławomir

Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

dr Gomółka-Pawlicka Małgorzata
mgr Liburska Monika
Sarnowska Barbara
mgr Sołtysiuk Marta
prof. dr hab., prof. zw. Szteyn Joanna
dr Wiszniewska-Łaszczych Agnieszka
dr Wojtacka Joanna
dr Wysok Beata

Katedra Fizjologii Klinicznej

dr Bulc Michał
prof. dr hab., prof. zw. Całka Jarosław
dr hab., prof. UWM Gonkowski Sławomir
dr Palus Katarzyna

Katedra Farmakologii i Toksykologii

dr Barski Dariusz
mgr Gregorczyk Izabela
mgr inż. Janiuk Joanna
prof. dr hab., prof. zw. Jaroszewski Jerzy
dr Jasiecka-Mikołajczyk Agnieszka
lek wet. Madej-Śmiechowska Hanna
dr hab. Markiewicz Włodzimierz
dr hab., prof. UWM Maślanka Tomasz
dr hab. Spodniewska Anna
dr Ziółkowski Hubert
lek wet. Zuśka-Prot Monika

Katedra Epizootiologii

dr hab., prof. UWM Bancerz-Kisiel Agata
mgr inż. Jeżewska Anna
mgr Kończyk Klaudia
mgr Lipczyńska - Ilczuk Karolina
dr hab., prof. UWM Platt-Samoraj Aleksandra
dr Procajło Zbigniew
dr hab., prof. UWM Siemionek Jan
dr Szczerba-Turek Anna
prof. dr hab., prof. zw. Szweda Wojciech
dr Terech-Majewska Elżbieta