Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji

Kierownik katedry
prof. dr hab.
Krzysztof Wąsowicz

Dane kontaktowe