Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji

Pracownie

Pracownia Neurobiologii i Rozwoju Danio pręgowanego (http://www.uwm.edu.pl/zebrafish)

Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne „Weterynaria Sądowa, Patologia Komórki”

Zwierzętarnia - Pracownia Dydaktyczno-Doświadczalna