Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji

Kontakt

dr hab. Andrzej Kowalski, prof. UWM

tel. 89 523 32 96

e-mail: ankow@uwm.edu.pl

 

prof. dr hab. Józef Szarek

tel. 89 523 32 52

e-mail: szarek@uwm.edu.pl