O wydziale - Szkolenia specjalizacyjne i studia podyplomowe

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej


Szkolenia specjalizacyjne dla lekarzy weterynarii prowadzone na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie:

 

  1. Chirurgia weterynaryjna  - Katedra Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką,(prof. Yauheni Zhalniarovivh) tel. 895233730
  2. Choroby koni-Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką (prof. A. Raś), tel. 895233837
  3. Choroby psów i kotów - Katedra Diagnostyki Klinicznej,(prof. A. Rychlik) tel. 895233746,
  4. Choroby przeżuwaczy - Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką,(prof. P. Sobiech) tel. 895233294
  5. Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego - Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego  tel. 895234331
  6. Prewencja weterynaryjna i higiena pasz - Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz, tel. 895233773
  7. Rozród zwierząt - Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką (prof. S. Zduńczyk), tel. 895233497

 

      SYLABUSY  SZKOLEŃ  SPECJALIZACYJNYCH >>>>>>

       Zasady uzyskiwania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii  więcej....