O wydziale - Informacje z dziekanatu

Informacje z dziekanatu

Godziny przyjęć studentów w Dziekanacie:  poniedziałek - piątek, godz. 8.00 - 13.00


PRODZIEKAN DS. STUDIÓW - dr hab. Przemysław Sobiech, prof. UWM
przyjmuje studentów w poniedziałki i środy  i czwartki w godz. 10.00 - 11.00

___________________________________________________________________

W dniu 12 kwietnia 2017 r. w auli im. prof. K. Markiewicza na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14 odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

o godz. 1030 lek. wet. Michała Dąbrowskiego

Tytuł pracy doktorskiej  Odpowiedź immunologiczna jelita grubego świń na niskie dawki wybranych mikotoksyn fuzaryjnych

Promotor:

dr hab. Łukasz Zielonka  – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Promotor pomocniczy:

 

dr Ewa Jakimiuk - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci:

dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól, prof. nadzw. - Instytut Rozrodu Zwierząt
i Badań Żywności PAN w Olsztynie

 

prof. dr hab. n. med. Robert Słotwiński - Warszawski Uniwersytet Medyczny
w Warszawie

_________________________________________________________________________________

o godz. 1200 –  mgr Eweliny Jursza-Piotrowskiej

Tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ lipopolisacharydu i czynnika martwicy nowotworu α na ekspresję wybranych elementów nieswoistej odpowiedzi immunologicznej w błonie śluzowej macicy kotek  w różnych fazach cyklu rujowego, otrzymujących octan medroksyprogesteronu lub podczas ropomacicza

Promotor:

dr hab. Marta Sztachańska, prof. nadzw.  – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Recenzenci:

dr hab. Roman Dąbrowski - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

dr hab. Piotr Jurka prof. nadzw. – Szkoła Główna Gospodrstwa Wiejskiego w Warszawie

            Z pracą doktorską i opiniami recenzentów można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 12 B. Ponadto streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są na wydziałowej stronie internetowej http://wet.uwm.edu.pl/o-wydziale/postepowania-awansowe/