O wydziale - Studia magisterskie

Studia magisterskie

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej


O studiach weterynaryjnych:

Absolwenci kierunku weterynaria uzyskują tytuł zawodowy lekarza weterynarii, który uprawnia do prowadzenia prywatnej praktyki weterynaryjnej, zatrudnienia w państwowej służbie weterynaryjnej, laboratoriach diagnostycznych, zakładach produkcji zwierzęcej, produkcji pasz i dodatków paszowych, przemyśle farmaceutycznym oraz instytucjach naukowo-dydaktycznych.

Studia na kierunku weterynaria trwają 5,5 roku (11 semestrów) i są określane jako jednolite magisterskie. Nauczanie obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe, kierunkowe oraz staże kliniczne i praktyki.

W ramach porgramu "Erasmus +" studenci mogą odbyć część studiów w wybranych uczelniach zagranicznych, zaś w ramch programu "Most" w uczelniach krajowych.

 


http://www.eaeve.org/fileadmin/templates/images/logo.jpgW 2005 roku Wydział Medycyny Weterynaryjnej uzyskał aprobację Europejskiego Stowarzyszenia ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziałach Weterynaryjnych (European Association of Establishments for Veterinary Education – EAEVE)  w zakresie zgodności procesu kształcenia na kierunku weterynaria ze standardami Unii Europejskiej. W wyniku ponownej wizytacji Wydziału przez komisję ewaluacyjną EAEVE w 2013 r. aporbacja  została przdłużona na kolejne 6 lat.

W XV edycji Rankingu Szkół Wyższych "Perspektywy 2014"  kierunek WETERYNARIA realizowany na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie zajął I miejsce w grupie kierunków WETERYNARIA. Uzyskany Znak Jakości "Najlepsze studia w Polsce" potwierdza, że prowadzone na wydziale studia uzyskały najwyższą punktację spośród wszystkich polskich uczelni akademickich, które prowadzą kierunek WETERYNARIA  w ocenianym zakresie.

 

Dla studentów:

 

STUDENCI UWM

http://www.erasmus.org.pl/sites/erasmus.org.pl/themes/erasmus/img/erasmus_2.jpg

ERASMUS WET

EU flag-Erasmus+_vect_POS

ERASMUS UWM

IVSA OLSZTYN

IVSA

IVSA WORLD