O wydziale - Studia magisterskie

Studia magisterskie

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej


O studiach weterynaryjnych:

Absolwenci kierunku weterynaria uzyskują tytuł zawodowy lekarza weterynarii, który uprawnia do prowadzenia prywatnej praktyki weterynaryjnej, zatrudnienia w państwowej służbie weterynaryjnej, laboratoriach diagnostycznych, zakładach produkcji zwierzęcej, produkcji pasz i dodatków paszowych, przemyśle farmaceutycznym oraz instytucjach naukowo-dydaktycznych.

Studia na kierunku weterynaria trwają 5,5 roku (11 semestrów) i są określane jako jednolite magisterskie. Nauczanie obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego, przedmioty podstawowe, kierunkowe oraz staże kliniczne i praktyki.

W ramach porgramu "Erasmus +" studenci mogą odbyć część studiów w wybranych uczelniach zagranicznych, zaś w ramch programu "Most" w uczelniach krajowych.


http://www.eaeve.org/fileadmin/templates/images/logo.jpgW 2005 roku Wydział Medycyny Weterynaryjnej uzyskał aprobację Europejskiego Stowarzyszenia ds. Oceny Jakości Kształcenia na Wydziałach Weterynaryjnych (European Association of Establishments for Veterinary Education – EAEVE)  w zakresie zgodności procesu kształcenia na kierunku weterynaria ze standardami Unii Europejskiej. W wyniku ponownej wizytacji Wydziału przez komisję ewaluacyjną EAEVE w 2022 r. , Komitet Europejski ds. Kształcenia Weterynaryjnego (ECOVE) przyznał Wydziałowi akredytację do 2029 r.
 

 
W XXIII edycji Rankingu Szkół Wyższych "Perspektywy 2022"  kierunek WETERYNARIA realizowany na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie zajął II miejsce.