Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji

O katedrze

Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji powstała 01.01.2009 r. z połączenia Katedr: Patofizjologii oraz Weterynarii Sądowej i Administracji Weterynaryjnej. Pierwszym kierownikiem nowej jednostki organizacyjnej został prof. dr hab. Józef Szarek, którego w 2010 r. zastąpił na tym stanowisku dr hab. Andrzej Kowalski, prof. UWM.

więcej

Pracownie

Pracownia Neurobiologii i Rozwoju Danio pręgowanego (http://www.uwm.edu.pl/zebrafish) Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne „Weterynaria Sądowa, Patologia Komórki” Zwierzętarnia ...

więcej o pracowniach

Badania

Problematyka naukowa skupia się wokół fizjologii i patologii procesów adaptacyjnych i patologii narządów wewnętrznych zwierząt będącej ...

więcej o badaniach

Publikacje

  Kowalski I.M., Szarek J., Babińska I., Wojtkiewicz J., Andrzejewska A., Lipińska J., Majewski M. ...

więcej o publikacjach