Katedra Anatomii Zwierząt

Kierownik katedry
prof. dr hab.
Jerzy Kaleczyc

Dane kontaktowe