Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką

Kierownik katedry
dr hab., prof. UWM
Andrzej Pomianowski

Dane kontaktowe

  • 523-39-62