Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką

Kierownik katedry
prof. dr hab.
Andrzej Pomianowski

Dane kontaktowe

  • 523-39-62