Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką

O katedrze

Zarządzeniem ministra oświaty i szkolnictwa wyższego z 16 kwietnia 1966 r. w ramach tzw. Szpitala Klinicznego działającego w latach 1966–1970, powołana została Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Oddziału Weterynaryjnego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie....

więcej

Pracownie

  W Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką znajdują się: Ambulatorium Weterynaryjne, w którym przeprowadza się ...

więcej o pracowniach

Badania

 Działalność naukowo-badawcza: Porównanie wartości diagnostycznej zaawansowanych technik obrazowania z rejestracją somatosensorycznych potencjałów wywołanych w chorobach ...

więcej o badaniach

Publikacje

Golubczyk Dominika, Kalkowski Łukasz, Kwiatkowska Joanna, Zawadzki Michał, Holak Piotr, Głodek Joanna, Milewska Kamila, Pomianowski ...

więcej o publikacjach