Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką

O katedrze

O katedrze

Zarządzeniem ministra oświaty i szkolnictwa wyższego z 16 kwietnia 1966 r. w ramach tzw. Szpitala Klinicznego działającego w latach 1966–1970, powołana została Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Oddziału Weterynaryjnego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie....

więcej

Pracownie

  W Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką znajdują się: Ambulatorium Weterynaryjne, w którym przeprowadza się ...

więcej o pracowniach

Badania

Prace badawcze Zespołu koncentrują się obecnie na realizacji 4 prac doktorskich i 3 prac habilitacyjnych. ...

więcej o badaniach

Publikacje

1. Sobiech P., Kuleta Z. (2002) Usefulness of some biochemical indicators in detection of early ...

więcej o publikacjach