Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką

Ogłoszenia

12.01.2021 | Fakultet z neurologii

Fakultet z neurologi będzie odbywał się we wtorki (od 12.01). w godzinach ustalonych z koordynatorem

12.01.2021 | Fakultet z medycyny ratunkowej psów i kotów

Zajęcia realizowane będą 13.01; 14.01; i 21.01 w godzinach ustalonych z koordynatorem przedmiotu.