Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką

Ogłoszenia

16.01.2023 | Baadanie słuchu BAER/BAEP

W Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką wykonujemy badania słuchu kotów i psów z wykorzystaniem metody BAER/BAEP (ang. Brainstem Auditory Evoked Response/ Brainstem Auditory Evoked Potential). Badanie słuchu z wykorzystaniem potencjałów wywołanych pnia mózgu jest jedyną obiektywną metodą oceny słuchu u zwierząt.

Zapraszamy na badania zwłaszcza właścicieli zwierząt, u których doszło do pogorszenia/utraty słuchu oraz hodowców zwierząt (szczególnie ras predysponowanych do rozwoju wad słuchu).

Po uzyskaniu wyniku badania, wystawiany jest certyfikat.

Zapisy na badania pod nr telefonu: 89 523 32 94

(ang. Brainstem Audio)