Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką

Kierownik katedry
prof. dr hab.
Sławomir Zduńczyk

Dane kontaktowe

  • 523-36-42