Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką

O katedrze

Jednostka powstała w 1969 r. jako Katedra Patologii Rozrodu i Położnictwa. W minionym 40-leciu nosiła różne nazwy i wchodziła w skład okresowo różnych jednostek organizacyjnych. Obecnie jest to Katedra Rozrodu Zwierząt. Założycielem i pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Antoni Żebracki,

więcej

Ogłoszenia

Pracownie

Pracownia endokrynologiczna Pracownia cytologiczna Pracownia ultrasonograficzna Prezentacja przedstawiająca pracownie w Katedrze  

więcej o pracowniach

Badania

Działalność naukowo-badawcza Katedry dotyczy badań podstawowych i aplikacyjnych w obszarze rozrodu zwierząt towarzyszących, fermowych oraz ...

więcej o badaniach

Publikacje

  Wybrane publikacje 1. Janowski T., Grunert E. (1984) Steroidhormonprofile bei Kühen nach Laparotomie mit ...

więcej o publikacjach