Katedra Parazytologii i Chorób Inwazyjnych

Kierownik katedry
dr hab., prof. UWM
Rajmund Sokół

Dane kontaktowe