Katedra Parazytologii i Chorób Inwazyjnych

Kierownik katedry
prof. dr hab.
Rajmund Sokół

Dane kontaktowe