Katedra Diagnostyki Klinicznej

Kierownik katedry
dr hab., prof. UWM
Andrzej Rychlik

Dane kontaktowe

  • 523-38-05