Katedra Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką

dr
Yauheni Zhalniarovich