Katedra Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką

Kierownik katedry
dr hab., prof. UWM
Yauheni Zhalniarovich