Katedra Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką

O katedrze

O katedrze

Rys historyczny

Katedra Chirurgii na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztyniezostała powołana 2 lipca 1966 r. Jej założycielem, pierwszym kierownikiem i organizatorem był doc. dr hab. Wiktor Stefaniak. W tym samym okresie czasu utworzona została Klinika Chirurgii z Pracownią Rentgenologiczną, działające w ramach Szpitala Klinicznego. W 1970 r. zmieniono strukturę organizacyjną uczelni. Na Wydziale Weterynaryjnym powołano m.in. Instytut Chorób Niezakaźnych. Katedrę Chirurgii i Rentgenologii włączono w jego skład. W 1983 r. prof. dr hab. Wiktor Stefaniak odszedł na emeryturę, a na stanowisko kierownika Zakładu Chirurgii i Rentgenologii, działającego w ramach Katedry Chorób Wewnętrznych, powołano dr. wet. Wojciecha Brzeskiego. Po rozwiązaniu Instytutu Chorób Niezakaźnych Zakład Chirurgii i Rentgenologii został samodzielną jednostką organizacyjną Wydziału.

W latach 1985–1987 Zakładem Chirurgii kierował prof. dr hab. Wojciech Empel. W 1987 r. kierownictwo Zakładu Chirurgii i Rentgenologii powierzono doc. dr. hab. Wojciechowi Brzeskiemu. W 1988 r. Zakład Chirurgii przemianowano na Katedrę Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką, która funkcjonowała do 2003 r. W październiku 2003 r., w ramach nowej struktury organizacyjnej Wydziału, powstała Katedra Nauk Klinicznych. W jej skład wszedł Zespół Chirurgii i Rentgenologii. Od 01.01.2009 zmieniono strukturę organizacyjną Wydziału i powołano Katedrę Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką jako samodzielną jednostkę. W latach 2009-2020 kierownikiem Katedry Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką był prof. dr hab. Zbigniew Adamiak, a od 2020 r. do chwili obecnej jest nim dr hab. Yauheni Zhalniarovich, prof. UWM.