Katedra Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką

O katedrze

O katedrze

Katedra Chirurgii na Wydziale Weterynaryjnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie została powołana 2 lipca 1966 r.

więcej

Pracownie

Pracownia rezonansu magnetycznego: -badania diagnostyczne zmian chorobowych mózgo czaszki i trzewioczaszki. -badania diagnostyczne kanału kręgowego. ...

więcej o pracowniach

Badania

„Zestaw opatrunkowy zabezpieczający urazy powstałe w trakcie pełnienia obowiązków służbowych przez służby mundurowe” nr DOB-BIO6/19/98/2014. ...

więcej o badaniach

Publikacje

WYBRANE PUBLIKACJE 1. Adamiak Z., Brzeski W., Nowicki M. (2002) Burn wounds management with hydrocolloid ...

więcej o publikacjach