Katedra Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką

Pracownie

Pracownia rezonansu magnetycznego: (prof. dr hab. Zbigniew Adamiak, lek.wet. Zdzisław Peczyński,lek. wet. Joanna Głodek, lek. wet. Paulina Przyborowska, dr Yauheni Zhalniarovich)

-badania diagnostyczne zmian chorobowych mózgo czaszki i trzewioczaszki.

-badania diagnostyczne kanału kręgowego.

-badania stawów, kości i ścięgien u koni, psów i kotów.

Pracownia okulistyczna: dr hab.Marcin Lew, prof. UWM

-badanie VEP

 

Pracownia radiologiczna: (prof. dr hab. Zbigniew Adamiak, lek. wet. Zdzisław Peczyński, lek.wet. Yauheni Zhalniarovich)

 

Pracownia wideochirurgii: (prof. dr hab. Zbigniew Adamiak, dr wet. Piotr Holak)