Katedra Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką

Pracownie

Pracownia rezonansu magnetycznego: (prof. dr hab. Zbigniew Adamiak, lek.wet. Zdzisław Peczyński,lek. wet. Joanna Głodek, dr Marta Mieszkowska, dr Yauheni Zhalniarovich, lek. wet. Adam Przeworski, lek. wet. Angelika Tobolska)

-badania diagnostyczne zmian chorobowych mózgo czaszki i trzewioczaszki.

-badania diagnostyczne kanału kręgowego.

-badania stawów, kości i ścięgien u koni, psów i kotów.

Pracownia okulistyczna: dr hab.Marcin Lew, prof. UWM

-badanie VEP

 

Pracownia radiologiczna: (prof. dr hab. Zbigniew Adamiak, lek. wet. Zdzisław Peczyński, dr Marta Mieszkowska, lek. wet. Joanna Głodek, dr Yauheni Zhalniarovich, )

 

Pracownia wideochirurgii: (prof. dr hab. Zbigniew Adamiak, dr wet. Piotr Holak)