Katedra Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką

Chirurgia psów i kotów

Przedmiot realizowany jest na V roku w semestrze IX

W wymiarze:

- wykłady 15 godzin

- ćwiczenia 30 godzin

- staże kliniczne 10 godzin w semestrze X i 10 godzin w semestrze XI

Choroby psów i kotów – pytania z chirurgii na egzamin

 1. Zabiegi operacyjne w obrębie podniebienia twardego i miękkiego u zwierząt
 2. Operacje ślinianek u zwierząt
 3. Zabiegi operacyjne na terenie żołądka u zwierząt
 4. Zabiegi operacyjne odźwiernika
 5. Skręt żołądka, patomechanizm i rodzaje gastropeksji
 6. Chirurgia jelit cienkich, metody szycia jelit
 7. Ciała obce na terenia przewodu pokarmowego
 8. Zabiegi operacyjne jelit grubych, wskazania i technika zabiegowe
 9. Chirurgia prostnicy, wskazania, techniki operacyjne
 10. Przepukliny pachwinowe u zwierząt, i ich zaopatrzenie chirurgiczne
 11. Przepuklina kroczowa, rodzaje i jej zaopatrzenie chirurgiczne
 12. Techniki operacyjne przewody słuchowego zewnętrznego, wskazania, opis technik
 13. Osteotomia puszki bębenkowej- techniki operacyjne, wskazania, krwiak ucha
 14. Częściowa i całkowita nefrektomia, nefrotomia
 15. Pyelolithotomia, nefrektomia
 16. Uretrotomia, pyelolithotomia, nefrektomia
 17. Cystotomia, wskazania i technika operacyjna
 18. Uretrostomia, wskazania i technika operacyjna
 19. Orchiektomia u psów i kotów
 20. Ektopia moczowodów, rodzaje, leczenie, Cystografia, uretrografia, waginouretrografia
 21. Nietrzymanie moczu u zwierząt i sposoby leczenia chirurgicznego
 22. Syndrom ras krótkoczaszkowych, jednostki chorobowe i omówić wybrane schorzenie i interwencje zabiegowe
 23. Porażenie krtani u psów, diagnostyka i leczenie chirurgiczne.
 24. Stany chorobowe krtani i tchawicy, diagnostyka i leczenie chirurgiczne
 25. Stany chorobowe tchawicy, diagnostyka i leczenie chirurgiczne
 26. Omówić zmiany chorobowe jamy nosowej i zatok, diagnostyka i leczenie chirurgiczne
 27. Torakotomia, wskazania, procedura anestezjologiczna i chirurgiczna
 28. Lobektomia płuc, wskazania i techniki operacyjne
 29. Przepuklina przeponowa, diagnostyka i leczenie
 30. Odma opłucnowa, rodzaje, diagnostyka, leczenie chirurgiczne
 31. Przepuklina rozworu przełyku i otrzewnowo-osierdziowa przepuklina przeponowa, diagnostyka i leczenie.
 32. Wymienić zmiany chorobowe powiek u zwierząt i sposoby ich leczenia
 33. Omówić szczegółowo wady powiek u zwierząt oraz ich leczenie chirurgiczne
 34. Jaskra u zwierząt, patomechanizm, leczenie chirurgiczne
 35. Zmiany chorobowe rogówki, i sposoby ich leczenia chirurgicznego.
 36. Metody osteosyntezy u psów i kotów
 37. Typy złamań kości u psów i kotów. Przyczyny. Sposoby doraźnego zaopatrywania
 38. Złamania miednicy u psów i kotów. Leczenie chirurgiczne
 39. Chirurgia trzustki, wskazania, technika operacyjna u psów i kotów
 40. Chirurgia wątroby i pęcherzyka żółciowego
 41. Chirurgia układu chłonnego, wskazania. Techniki biopsyjne
 42. Chirurgia tarczyc i przytarczyc, wskazania, technika operacyjna
 43. Artroskopia u psów. Wskazania do diagnostyki i chirurgii artroskopowe z uwzględnieniem poszczególnych stawów i jednostek chorobowych
 44. Dysplazja stawów biodrowych psów i kotów. Etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie chirurgiczne
 45. Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego zwierząt. Etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie chirurgiczne
 46. Choroba Legg Calve Parthesa psów. Etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie chirurgiczne
 47. Zerwanie więzadeł krzyżowych u psów i kotów. Przyczyny oraz leczenie
 48. Zwichniecie rzepki u psów i kotów. Diagnostyka i leczenie
 49. Zwichnięcie stawu biodrowego zwierząt. Etiopatogeneza, diagnostyka i leczenia chirurgiczne
 50. Złożone, wieloodłamowe złamanie panewki stawu biodrowego psów i kotów. Złożone, wieloodłamowe złamanie głowy i szyjki kości udowej zwierząt. Diagnostyka i leczenie operacyjne
 51. Dyspalzja stawów łokciowych u psów. Przyczyny oraz badania radiologiczne i artroskopowe dysplazji.
 52. Dyspalzja stawów łokciowych u psów, leczenie chirurgiczne
 53. Asynchroniczny wzrost kości przedramienia u psów. Przyczyny i leczenie chirurgiczne
 54. OCD stawu barkowego. Przyczyny, rozpoznawanie i leczenie chirurgiczne.
 55. Leczenie złamań otwartych i zakażonych kości długich u psów i kotów

 

Pobierz szczegółowy plan

Semestr: IX

Tematyka ćwiczeń:
 • Chirurgia psów i kotów

   

   

  ROK V

  Tematyka ćwiczeń z Chirurgii psów i kotów w semestrze  IX

  L. p.

  Data

   

  Temat

  1.

   07.10.14

   

  Zapoznanie studenta z programem zajęć, sylabusami, wymagania przedmiotu. Laparotomia psów

  2.

   14.10.14

   

  Ćwiczenia kliniczne i zaliczanie tematów:

  Laparotomia u małych zwierząt. Topografia jamy brzusznej. Zabiegi operacyjne w obrębie jamy brzusznej: gastroenterotomia, resekcja jelita, splenectomia. Przepukliny. Celiotomia.

   3.

   21.10.14

   

  Laparotomia, dostępy chirurgiczne do jamy brzusznej.                                    

   4.

   28.10.14

   

  Laparotomia  (gastroenterotomia, przepukliny, resekcje narządów jamy brzusznej).                      

   5.

   04.11.14

   

  Ćwiczenia kliniczne i zaliczanie tematów:

  • Zabiegi w obrębie jamy ustnej. Syndrom ras brachycefalicznych.
  • Zabiegi na uszach: krwiak małżowiny usznej, odsłonięcie ujścia i całkowite usunięcie przewodu słuchowego zewnętrznego. Zabiegi na podniebieniu miękkim, przełyku i tchawicy.
  • Zabiegi operacyjne na cewce moczowej u samców: uretrotomia, uretrostomia, zabiegi okolicy odbytu, krocza i ogona. Krioterapia.

   6.

   18.11.14

   

  Ćwiczenia kliniczne.

   7.

   25.11.14

   

  Ćwiczenia kliniczne.

    8.

   02.12.14  

   

  Ćwiczenia kliniczne i zaliczanie tematów: od 9 - 12

   

    9.

   09.12.14

   

  Diagnostyka ortopedyczna psów i kotów. Podstawy neurochirurgii.

  10.

   16.12.14

   

  Nieoperacyjne leczenie złamań u psów i kotów.

  11.

  13.01.15

   

  Operacyjne leczenie złamań u psów i kotów.

  12.

  20.01.15

   

  Diagnostyka i chirurgia artroskopowa  u psów. Schorzenia stawów i ich leczenie. Repetytorium.

   

  Uwaga! Kolejność ćwiczeń może ulec zmianie

  Wtorek

     8:00  - 10:15            gr. 1 i 6                                             

    10:30  - 13:00           gr. 3 i 5      

  13:15-15:30                gr.7 i 8                                      

  15:45 -  18:00             gr. 2 i 4