Katedra Histologii i Embriologii

Kierownik katedry
prof. dr hab., prof. zw.
Bogdan Lewczuk

Dane kontaktowe