Katedra Histologii i Embriologii

Kontakt

 

 

Katedra Histologii i Embriologii

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

ul. Oczapowskiego 13

10-719 Olsztyn

 

tel. 089 5233 949, 089 5233 658

e-mail: histol@uwm.edu.pl