Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką

dr hab., prof. UWM
Katarzyna Żarczyńska

Dane kontaktowe