Podziel się tą publikacją przez e-mail

Ankieta- Akceptacja społeczna i postawy wobec karmy na bazie owadów wśród właścicieli psów w Polsce

http://pl.wet.uwm.edu.pl/wiedza-ogolna/artykul/ankieta-akceptacja-spoleczna-i-postawy-wobec-karmy-na-bazie-owadow-wsrod-wlascicieli-psow-w-polsce/