Podziel się tą publikacją przez e-mail

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o Państwowej Inspekcji Weterynarii i Żywności

http://pl.wet.uwm.edu.pl/wiedza-ogolna/artykul/komitet-inicjatywy-ustawodawczej-ustawy-o-panstwowej-inspekcji-weterynarii-i-zywnosci/