Informacja o rozpoczęciu badań finansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Opublikował/a: Tadeusz Bakuła
PDF | Drukuj | Poleć

Informacja o rozpoczęciu badań finansowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

       Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie informuje, że w roku 2018 planowana jest realizacja projektu badawczego wspieranego przez MRiRW, pt. „Badania nad źródłem zanieczyszczenia pasz przez GMO z uwzględnieniem problematyki dróg zanieczyszczeń możliwych i niemożliwych do uniknięcia.”

       Bezpieczeństwo produkcji pasz wolnych od GMO to wymagający proces, ponieważ wszystkie surowce muszą być zweryfikowane pod kątem obecności w nich modyfikacji genetycznych. Do możliwych dróg rozprzestrzeniania się transgenicznych roślin można zaliczyć rozpylanie przez wiatr, bakterie w glebie, insekty, ptaki czy też inne zwierzęta. Jednak te drogi są realne w przypadku współistnienia rolnictwa wolnego od GMO z tym stosującym GMO. W przypadku, gdy nie są prowadzone uprawy roślin GMO silosy, transport, czy przemysł paszowy to jedne z wielu możliwych miejsc, gdzie pasze wolne od GMO mogą zostać zanieczyszczone.

      Celem projektu realizowanego przez zespół badawczy złożony z pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie są badania dotyczące oceny skuteczności różnych metod czyszczenia linii technologicznej do produkcji pasz konwencjonalnych, które następnie służą wytwarzaniu pasz ekologicznych, w kontekście przenoszenia do niej białka modyfikowanej genetycznie soi i kukurydzy.

      Testem skuteczności czyszczenia linii technologicznej po cyklu produkcji pasz konwencjonalnych z udziałem GMO, będzie ocena obecności materiału GMO w produkowanej następnie ekologicznej paszy dla karpia.

    Opublikowanie wyników badań nastąpi w terminie do 15 listopada 2018 r. Wyniki będą dostępne nieodpłatnie dla wszystkich przedsiębiorstw działających w danym sektorze/podsektorze rolnym lub leśnym i zostaną zamieszczone na stronie  hhttp://www.wet.uwm.edu.pl/aktualnosci/

Twój komentarz

Nie jesteś zalogowany. Zaloguj się lub dodaj komentarz bez logowania:

:
:
:
: