5. Bezpieczeństwo żywności i pasz: Lider XII "Opracowanie karmy na bazie białka owadziego dla zwierząt towarzyszących z dietozależnymi enteropatiami"