O wydziale - Studia doktoranckie KNOW

Studia doktoranckie KNOW

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej


 

ZINTEGROWANA SZKOŁA DOKTORANCKA

KNOW „ZDROWE ZWIERZĘ – BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ”

 

Zgłoszenia kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, realizowane w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej przez Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący Konsorcjum Naukowe „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”, przyjmowane są do 31 maja 2016 roku.

Studia doktoranckie są prowadzone w dziedzinie nauk weterynaryjnych i trwają 3 lata (1.09.2016r. - 31.08.2019r.). Podczas studiów doktorant ma możliwość otrzymania stypendium w wysokości 2 500 zł miesięcznie oraz odbycia zagranicznego stażu naukowego. Prace doktorskie będą wykonywane w oparciu o projekty promotorskie finansowane przez Konsorcjum Naukowe „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”.

 

Lista projektów, w ramach których możliwe jest  wykonywanie prac doktorskich.

Lp.

Promotor

Tytuł projektu

1

dr hab. Waldemar Sienkiewicz, prof. UWM

Rozwój unerwienia rynienki żołądka u bydła domowego (Bos taurus)

2

prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski

Interakcje doksycykliny na etapie wchłaniania z przewodu pokarmowego u kurcząt brojlerów

3

dr hab. Zenon Pidsudko

Plastyczność neuronów zwoju miednicznego  przedniego (APG) zaopatrujących trójkąt pęcherza moczowego samca świni domowej po jednostronnej aksotomii ich włókien nerwowych

4

dr hab. Sławomir Gonkowski, prof. UWM

Wpływ wysokich i niskich dawek bisfenolu-A na układ nerwowy i odpornościowy przewodu pokarmowego świni

5

dr hab. Tomasz Maślanka

Wpływ hamowania jądrowego czynnika transkrypcyjnego kB oraz blokady interakcji RANK-L/RANK na wybrane komórki interkompetentne w przebiegu doświadczalnej astmy alergicznej

6

prof. dr hab. Wojciech Szweda

Występowanie charakterystyka biotypowa, serotypowa, molekularna i analiza filogenetyczna szczepów Y. enterocolica i Y. pseudotuberculosis u niebadanych dotychczas w Polsce gatunków zwierząt wolno żyjących

7

prof. dr hab. Barbara Przybylska-Gornowicz

Rozwój szyszynki indyka w okresie powylęgowym – aspekty strukturalne i funkcjonalne

8

dr hab. Magdalena Gajęcka, prof. UWM

Kinetyka i metabolizm niskich dawek zearalenonu (ZEN) u loszek: skutki wielkości narażenia i stopnia przeniesienia

9

dr hab. Wojciech Barański

Ocena skuteczności niesteroidowych leków przeciwzapalnych i samowyleczenia w terapii podklinicznego zapalenia błony śluzowej macicy u krów mlecznych