O wydziale - Władze

Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

 

Dziekan
prof. dr hab. Bogdan Lewczuk
tel. 89 523 39 93
e-mail: lewczukb@uwm.edu.pl

 

 

Prodziekan ds. rozwoju Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Dr hab. Agata Bancerz-Kisiel, prof. UWM
tel. 89 523 34 40
e-mail: a.bancerz-kisiel@uwm.edu.pl

 


Prodziekan ds. studiów
Prof. dr hab. Przemysław Sobiech
tel. 89 523 34 40
e-mail: psobiech@uwm.edu.pl
Przyjmuje studentów
w poniedziałki, środy i czwartki
w godz. 10.00 - 11.00
 

 

PRZEWODNICZĄCY
DYSCYPLINY NAUKOWEJ WETERYNARIA
prof. dr hab. Krzysztof WĄSOWICZ
tel. 89 523 39 93
e-mail: wasowicz@uwm.edu.pl

 

 

ZASTĘPCA  PRZEWODNICZĄCEGO
DYSCYPLINY NAUKOWEJ WETERYNARIA
prof. dr hab. Andrzej KONCICKI
tel. 89 523 39 93
e-mail: koncicki@uwm.edu.pl

 

                        

Skład Rady Naukowej Dyscypliny Weterynaria:

 1. Prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz - przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Andrzej Koncicki – zastępca przewodniczącego
 3. Prof. dr hab. Jarosław Całka
 4. Prof. dr hab. Magdalena Gajęcka
 5. Prof. dr hab. Sławomir Gonkowski
 6. Prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
 7. Prof. dr hab. Jerzy Kaleczyc
 8. Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk
 9. Prof. dr hab. Tomasz Maślanka
 10. Prof. dr hab. Aleksandra Platt-Samoraj
 11. Prof. dr hab. Andrzej Pomianowski
 12. Prof. dr hab. Andrzej Raś
 13. Prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki
 14. Prof. dr hab. Przemysław Sobiech
 15. Prof. dr hab. Rajmund Sokół
 16. Prof. dr hab. Wojciech Szweda
 17. Prof. dr hab. Sławomir Zduńczyk
 18. Prof. dr hab. Andrzej Rychlik
 19. Dr hab. Agata Bancerz-Kisiel, prof. UWM
 20. Dr hab. Waldemar Sienkiewicz, prof. UWM
 21. Dr hab. Tomasz Stenzel, prof. UWM
 22. Dr hab. Michał Gesek, prof. UWM
 23. Dr hab. Iwona Otrocka-Domagała, prof. UWM
 24. Dr hab. Yauheni Zhalniarovich, prof. UWM
 25. Dr hab. Łukasz Zielonka, prof. UWM
 26. Dr hab. Joanna Małaczewska
 27. Dr hab. Joanna Wojtacka
 28. Dr hab. Beata Wysok
 29. Dr Natalia Ziółkowska
 30. Lek. wet. Korina Michalska – przedstawiciel doktorantów

                                              

Emerytowani profesorowie Wydziału:


Prof. dr hab. Maciej Gajęcki

Dr hab. Andrzej Kowalski, prof. UWM

Prof. dr hab. Zygmunt Kuleta

Prof. dr hab. Mirosław Łakomy

Dr hab. Marek Nowicki, prof. UWM

Prof. dr hab. Franciszek Przała

Prof. dr hab. Barbara Przybylska-Gornowicz

Prof. dr hab. Konstanty Romaniuk

Dr hab. Mieczysław Radkowski, prof. UWM

Prof. dr hab. Tadeusz Rotkiewicz

Dr hab. Zofia Rotkiewicz, prof. UWM

Dr hab. Jan Siemionek, prof. UWM

Prof. dr hab. Józef Szarek

Prof dr hab. Joanna Szteyn

Prof. dr hab. Jan Uradziński

Prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski

Prof. dr hab. Arkadiusz Zasadowski