O wydziale - Władze

Władze Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

 

Dziekan
prof. dr hab. Bogdan Lewczuk, prof. zw.
tel. 89 523 39 93
e-mail: lewczukb@uwm.edu.pl

 

 

Prodziekan ds. rozwoju Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Dr hab. Agata Bancerz-Kisiel, prof. UWM
tel. 89 523 34 40
e-mail: a.bancerz-kisiel@uwm.edu.pl

 


 

Prodziekan ds. studiów
Prof. dr hab. Przemysław Sobiech
tel. 89 523 34 40
e-mail: psobiech@uwm.edu.pl
Przyjmuje studentów
w poniedziałki, środy i czwartki
w godz. 10.00 - 11.00
 

 

PRZEWODNICZĄCY
DYSCYPLINY NAUKOWEJ WETERYNARIA
prof. dr hab. Krzysztof WĄSOWICZ
tel. 89 523 39 93
e-mail: wasowicz@uwm.edu.pl

 

 

ZASTĘPCA  PRZEWODNICZĄCEGO
DYSCYPLINY NAUKOWEJ WETERYNARIA
prof. dr hab. Andrzej KONCICKI
tel. 89 523 39 93
e-mail: koncicki@uwm.edu.pl

 

                        

Skład Rady Naukowej Dyscypliny Weterynaria:

 1. Prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz - przewodniczący
 2. Prof. dr hab. Andrzej Koncicki – zastępca przewodniczącego
 3. Prof. dr hab. Zbigniew Adamiak
 4. Prof. dr hab. Jarosław Całka
 5. Prof. dr hab. Magdalena Gajęcka
 6. Prof. dr hab. Sławomir Gonkowski
 7. Prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski
 8. Prof. dr hab. Jerzy Kaleczyc
 9. Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk
 10. Prof. dr hab. Tomasz Maślanka
 11. Prof. dr hab. Aleksandra Platt-Samoraj
 12. Prof. dr hab. Andrzej Pomianowski
 13. Prof. dr hab. Andrzej Raś
 14. Prof. dr hab. Andrzej K. Siwicki
 15. Prof. dr hab. Przemysław Sobiech
 16. Prof. dr hab. Rajmund Sokół
 17. Prof. dr hab. Wojciech Szweda
 18. Prof. dr hab. Sławomir Zduńczyk
 19. Dr hab. Agata Bancerz-Kisiel, prof. UWM
 20. Dr hab. Andrzej Rychlik, prof. UWM
 21. Dr hab. Waldemar Sienkiewicz, prof. UWM
 22. Dr hab. Tomasz Stenzel, prof. UWM
 23. Dr hab. Michał Gesek, prof. UWM
 24. Dr hab. Iwona Otrocka-Domagała, prof. UWM
 25. Dr hab. Yauheni Zhalniarovich, prof. UWM
 26. Dr hab. Łukasz Zielonka, prof. UWM
 27. Dr hab. Joanna Małaczewska
 28. Dr Joanna Wojtacka
 29. Lek. wet. Korina Michalska – przedstawiciel doktorantów

 

                                           

          

Emerytowani profesorowie Wydziału

Prof. dr hab. Maciej Gajęcki
Dr hab. Andrzej Kowalski, prof. UWM
Prof. dr hab. Zygmunt Kuleta
Prof. dr hab. Mirosław Łakomy
Dr hab. Marek Nowicki, prof. UWM
Prof. dr hab. Franciszek Przała
Prof. dr hab. Konstanty Romaniuk
Prof. dr hab. Tadeusz Rotkiewicz
Dr hab. Zofia Rotkiewicz, prof. UWM
Prof. dr hab. Józef Szarek
Prof. dr hab. Jan Uradziński
Prof. dr hab. Jerzy Wiśniewski
Prof. dr hab. Arkadiusz Zasadowski